Használati feltételek

Jelen Használati feltételek („Feltételek”, „Megállapodás”) megállapodást képeznek a TECH-LINGUA Bt., Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 8. („TECH-LINGUA Bt.”, „mi”, „minket” vagy “magunk”), mint a TMLAB tulajdonosa, fejlesztője és üzemeltetője, és Ön („Felhasználó”, „TMLAB fiók”, „Ön” vagy „Önt”) között. Jelen Megállapodás az app.tm-lab.eu portál („Portál”), illetve a tm-lab.eu honlap („Honlap”) és ezek bármely funkciója, terméke vagy szolgáltatása (együttesen „Szolgáltatások”) általános használati feltételeit foglalja magában.

KÉRJÜK, ALAPOSAN OLVASSA EL A KÖVETKEZŐKET, MIELŐTT ELFOGADNÁ EZEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET ÉS REGISZTRÁLNA, BELÉPNE ÉS VAGY/HASZNÁLNÁ A TMLAB PORTÁLT.

Meghatározások:

A „TMLAB” egy szolgáltatott szoftverként (SaaS) rendelkezésre bocsátott, fordítási projekteket kezelő portál szabadúszó fordítók, fordítóirodák és vállalatok számára
„Előfizetés” – a TMLAB-ban 3 csomag közül választhat: Starter (ingyenes), Freelancer és Professional
„Fiók” – egy TMLAB-ban létrehozott online fiók, amelyhez egy vagy több hozzárendelt felhasználó hozzáférhet
„Felhasználó” – olyan, e-mail címével azonosított személy, aki hozzáfér egy TMLAB fiókhoz
„Publikus profil” – egy testreszabott adatokat tartalmazó profil, amely mind a portálon belül, mind a honlapon nyilvános
 

Fiókok és előfizetések

A Portál használatához regisztrálnia kell, és egy fiókot kell készítenie a Honlapon. A regisztráció során információkat kell megadnia magáról, és vállalatáról (amennyiben érvényes Önre). Megerősíti, hogy minden Ön által megadott szükséges információ megfelel a valóságnak, naprakész és pontos.

Bármikor kérheti fiókja törlését is. Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az újonnan létrehozott fiókokhoz mindig az ingyenes Starter csomagot rendeljük. A fizetett verziók előnyeinek kiaknázása érdekében váltania kell a Freelancer vagy Professional csomagok valamelyikére.

Miután létrehozta fiókját a Honlapon, Ön felelős fiókja biztonságának fenntartásáért, a fiókban történő bármely műveletért, illetve az azokból eredő bármilyen következményért. Bármilyen kapcsolattartói adat téves megadása esetén fiókja törlésre kerülhet. Fiókja bármely jogosulatlan használatáról, vagy egyéb biztonsági kockázatról haladéktalanul értesítsen bennünket. Nem vállalunk felelősséget semmilyen cselekedetéért vagy mulasztásáért, az ezen cselekedetekből vagy mulasztásokból eredő bármiféle károkat is beleértve. Amennyiben úgy találjuk, hogy Ön megsértette a jelen Megállapodás bármely pontjának rendelkezéseit, vagy ha úgy gondoljuk, hogy az Ön eljárásmenete vagy tartalmai sértenék jóhírünket és jóhiszeműségünket, fiókját (vagy annak bármely részét) felfüggeszthetjük, leállíthatjuk vagy törölhetjük. Ha a fenti okok miatt töröljük fiókját, nem regisztrálhat újra Szolgáltatásainkra. A további regisztrációk megakadályozása érdekében blokkolhatjuk e-mail illetve IP-címét.

Felhasználói tartalom

Az Ön által a Szolgáltatások használata során a Portálra feltöltött bármely adat, információ vagy anyag („Tartalom”) nem a mi tulajdonunkat képezi. Bármilyen feltöltött Tartalom pontosságáért, minőségéért, integritásáért, legalitásáért, megbízhatóságáért, megfelelőségéért és szellemi tulajdonjogáért való felelősség kizárólag Önt terheli. Figyelhetjük, bár nem vagyunk kötelesek, a publikus Honlapon (tm-lab.eu) Ön által Szolgáltatásainkon keresztül feltöltött vagy létrehozott Tartalmat. Hacsak Ön ehhez kifejezetten hozzá nem járul, a Honlap használata során nem áll jogunkban az Ön által létrehozott publikus profilon létrejött vagy tárolt Tartalmakat bármilyen üzleti vagy reklámcélból kifolyólag felhasználni, reprodukálni, beilleszteni, módosítani vagy forgalmazni. Viszont engedélyezi számunkra, hogy kizárólag a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben és módon hozzáférjünk, másoljuk, megosszuk, tároljuk, továbbítsuk, újraformázzuk, megjelenítsük és feldolgozzuk az Ön által publikus profilján szolgáltatott adatokat. Ezen képviseletek vagy garanciák korlátozása nélkül jogunkban áll, bár nem vagyunk kötelesek, saját belátásunk szerint a publikus profilján található, megalapozott véleményünk szerint irányelveinket sértő, vagy bármely módon ártalmas vagy kifogásolható Tartalmat visszautasítani, annak eltávolítását kérni, vagy különleges intézkedésként magunk eltávolítani.

Számlázás és fizetés

A fiókjával kapcsolatban felmerülő díjakat az azok befizetésének határidejekor érvényes árakon és feltételekkel kell befizetnie.

A Starter csomag teljesen ingyenes, és nem szükséges fizetési módszert megadnia.
A fizetős Freelancer vagy Professional csomagokra váltáshoz be kell állítania egy fizetési módszert, amelyen keresztül díja havonta a regisztrációja napján automatikusan befizetésre kerül (ismétlődő fizetés).

A fizetési módszer kiválasztása során hitelkártyával vagy PayPal-fiókjával történő fizetés közül választhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tároljuk bejelentkezési adatait, azokat a fizetéseket feldolgozó külső szolgáltató kezeli: https://www.braintreepayments.com/

A fizetős csomagokra ingyenes próbaidőszakokat is felajánlhatunk. Ilyen esetekben fizetésre az ingyenes próbaidőszak lejártát követően kerül sor, nem pedig akkor, amikor megadja számlázási adatait. Kötelező megadnia viszont számlázási adatait az ingyenes próbaidőszak kezdete előtt.

Amennyiben megítélésünk szerint vásárlása magas kockázatú tranzakciónak minősül, megkérhetjük, hogy érvényes személyazonosító fényképes igazolványát, és valószínűleg a vásárlásra használt hitel- vagy bankkártya banki kivonatának másolatát megküldje számunkra.

Fenntartjuk a jogot a csomagok és a díjszabás bármikor történő módosítására. Ugyancsak fenntartjuk a jogot arra, hogy visszautasítsunk bármely megrendelését. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük az egy cégen belüli vagy egy személyhez köthető előfizetések számát. Ez a korlátozás olyan előfizetéseket érinthet, amelyek egyazon ügyfél által vagy alá jöttek létre, ugyanazt a bankkártyát használják, és/vagy olyan előfizetéseket, melyeknek számlázási címe megegyezik. Ha bármely megrendelést módosítunk vagy törlünk, arról megkíséreljük az előfizetéskor megadott e-mail címen és/vagy számlázási címen/telefonszámon értesíteni Önt.

Az információ pontossága

Esetenként előfordulhatnak a Honlapon és Portálon termékek vagy szolgáltatások leírására, díjszabásra, elérhetőségre, promóciókra és ajánlatokra vonatkozó információk, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságot tartalmaznak. Fenntartjuk a jogot bármely hiba, pontatlanság vagy hiányosság javítására, és arra, hogy a Honlapon vagy bármely egyéb Szolgáltatásban szereplő pontatlanság idején létrejövő megrendeléseket előzetes értesítés nélkül töröljük (beleértve az előfizetés utáni megrendelésidőszakot is). Nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a jogi előírásokban meghatározott mértéken felül frissítsük, kiegészítsük vagy tisztázzuk a Honlapon található információkat. A Honlapra vonatkozó meghatározott fejlesztési vagy frissítési dátumok nem szolgálnak annak jeleként, hogy a Honlapon vagy bármely kapcsolódó Szolgáltatásban szereplő összes információ módosításra vagy frissítésre kerül.

Rendelkezésre állási garancia

Szolgáltatásainkra havonta 99%-os rendelkezésre állási garanciát vállalunk. A szolgáltatások rendelkezésre állási garanciája nem vonatkozik a szolgáltatások következőkből eredő kieséseire: (1) időről időre előforduló időszakos ütemezett karbantartás; (2) az Ön vagy tevékenységei által okozott rendszerkiesések; (3) olyan kiesések, amelyek nincsenek kihatással a Szolgáltatások fő működésére; (4) rajtunk kívül álló okok miatt, vagy nem előreláthatóan bekövetkező okok; és (5) a bizonyos fejlesztői környezetek megbízhatóságából eredő kiesések.

Biztonsági mentések

A Honlapról, Portálról és Tartalmakról naponta készítünk biztonsági mentést, és legjobb tudásunk szerint biztosítjuk ezen mentések teljességét és pontosságát. Hardveres meghibásodás vagy adatvesztés esetén a hatás és a kiesés minimalizálása érdekében automatikusan visszaállítjuk a biztonsági mentéseket.

Tiltott használat

A Megállapodásban foglalt egyéb feltételek mellett tilos a Portált, Honlapot vagy azok Tartalmát a következőkre felhasználnia: (a) bármilyen jogtalan cél; (b) mások arra történő buzdítása, hogy jogtalan cselekedetekben vegyenek részt; (c) bármilyen nemzetközi, szövetségi, regionális vagy állami szabályozás, szabály, törvény vagy rendelet megsértése; (d) szellemi tulajdonjogunknak vagy mások szellemi tulajdonjogának megsértése; (e) mások zaklatása, inzultálása, károkozás, rágalmazás, félelemkeltés vagy diszkrimináció, melynek alapja az egyén neme, nemi hovatartozása, vallása, etnikuma, népcsoportja, kora, származása vagy fogyatékossága; (f) hamis vagy megtévesztő információk megadása; (g) vírusok vagy egyéb káros programok feltöltése, amelyek bármely módon a Szolgáltatások vagy bármely honlap, egyéb honlapok, vagy az internet funkcióit vagy működését befolyásolhatják; (h) mások személyes adatainak gyűjtése vagy nyomon követése; (i) spam, adathalász, adatgyűjtő üzenetek küldése, megtévesztő honlapok gyártása, személyes adatok tartalmakból történő kivonása; (j) bármilyen obszcén vagy immorális cél; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó honlap, egyéb honlapok, vagy az internet biztonsági intézkedéseinek zavarása vagy megkerülése. Fenntartjuk a jogot, hogy ezen tiltások megsértése esetén töröljük Szolgáltatásaink és bármely kapcsolódó honlap Önhöz köthető használatát.

Fiókja adatainak megosztása

Egy másik TMLAB fiókkal történő kapcsolatfelvétel és üzleti kapcsolattartás által Ön beleegyezik, hogy automatikusan megosztja általános adatait a nevezett fiókkal, kivéve a belső és relációfüggő adatokat (fizetési adatok, szolgáltatások, felelős munkatársak). A relációfüggő adatokat minden esetben a partnerekkel egyénileg kell egyeztetni. 

Publikus profil

Létrehozhat egy TMLAB publikus profilt, amely mind a Portálon, mind a Honlapon elérhető és megtekinthető. Ezzel hozzájárul, hogy ezt szolgáltatásai hirdetéseként teszi, így pedig más fiókok és potenciális partnerek kapcsolatba léphetnek Önnel. Ugyancsak megerősíti, hogy minden Ön által a profilján megadott információ megfelel a valóságnak, naprakész és pontos. 

Portál értesítések

Elfogadja, hogy a portál és e-mail értesítései automatikusan generálódnak, és a rendszer az interakciók bizonyos fázisaihoz kiküldi azokat. Ha le szeretné állítani az e-mailben küldött értesítéseket, azt a jóváhagyás alatt álló fiókkal rendelkező partnernél bármikor egyénileg megteheti.

Számlakezelés

Bár lehetősége nyílik számlák piszkozatának létrehozására vagy azok naplózására, semmilyen mértékben nem garantáljuk azok helyességét vagy megfelelőségét. A felhasználó személyes felelőssége, hogy létrehozott és rögzített számlája megfeleljen az országában érvényes pénzügyi előírásoknak.

Szellemi tulajdonjog

Jelen Megállapodás nem ruház át Önre semmilyen szellemi tulajdont, amely a TECH-LINGUA Bt., illetve harmadik felek tulajdonát képezi, és az ilyen tulajdonokra vonatkozó összes jog, titulus és érdekeltség (a felek között) kizárólag a TECH-LINGUA Bt.-t illeti meg. A Portállal, Honlappal vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt minden védjegy, a szolgáltatások jelölései, grafikák és logók a TECH-LINGUA Bt. vagy licencpartnereinek védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Portálon, Honlapon vagy Szolgáltatásban használt egyéb védjegyek, szolgáltatások jelölései, grafikák és logók harmadik felek védjegyeit képezhetik. Portálunk, Honlapunk és Szolgáltatásaink használata nem jogosítja fel arra, hogy licencelje, reprodukálja vagy egyéb módon használja a TECH-LINGUA Bt. vagy bármely harmadik fél védjegyeit.

Garancianyilatkozat

Ön beleegyezik, hogy a Portált, a Honlapot és a Szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére használja. Elfogadja, hogy a Szolgáltatást „jelen formájában” és „ahogyan rendelkezésre áll” alapon bocsátjuk rendelkezésére. Kifejezetten elutasítunk bármiféle garanciát, akár kifejezetten, akár közvetetten, beleértve, de nem kizárólagosan a forgalmazhatóságra vonatkozó közvetett garanciát, bizonyos célokra való megfelelőséget, és nem jogsértő mivoltot. Nem vállalunk garanciát arra, hogy a Szolgáltatások eleget tesznek az elvárásainak, hogy a Szolgáltatás megszakítások nélkül, állandóan és hibamentesen működik; ugyancsak nem garantáljuk a Szolgáltatás használatának eredményeit, vagy a Szolgáltatáson keresztül szerzett bármilyen információ pontosságát vagy megbízhatóságát. Ön megértette és elfogadja, hogy a Szolgáltatáson keresztül letöltött vagy más módon megszerzett anyagok és/vagy adatok saját felelősségére kerülnek letöltésre, és hogy kizárólag Ön felel számítógépes rendszerének bármely károsodásáért vagy adatvesztésért, ami ezen anyagok és/vagy adatok letöltéséből ered.

Harmadik féltől származó alkalmazásprogramozási felületek használata

Elfogadja, hogy bizonyos szolgáltatások biztosítása érdekében harmadik féltől származó alkalmazásprogramozási felületeket használunk. Bár legjobb tudásunk szerint ellenőrizzük az általunk a Portálon használt alkalmazásprogramozási felületeket, nem vállalunk garanciát az Önnek ezen alkalmazásprogramozási felületeken keresztül biztosított szolgáltatásokra.

A felelősség korlátozása

A TECH-LINGUA Bt. és tisztviselői, vezetősége, munkavállalói, ügynökei, beszállítói vagy licencpartnerei a törvény által biztosított legnagyobb mértékben elhatárolódnak bármilyen felelősségtől amely (a): bármilyen közvetett, véletlen, különleges, büntetőjogi vagy következménykárokra vonatkozik (korlátozás nélkül beleértve a kieső bevételből, forgalomból, eladásokból, jóhiszeműségből, tartalomhasználatból, üzletre gyakorolt hatásból, ügymenetek akadályoztatásából, remélt bevételek elmaradásából, üzleti lehetőségek elvesztéséből származó károkat), bárhogy keletkezzenek is, a felelősség bármely elve mentén, korlátozás nélkül beleértve a szerződés, kártérítés, garancia, jogszabályi kötelezettség megsértése, hanyagság vagy egyéb okokat még akkor is, ha a TECH-LINGUA Bt.-t előzetesen tájékoztatták ezen károk lehetőségéről, vagy ezen károk előreláthatók lettek volna. A TECH-LINGUA Bt. és annak tisztviselői, munkavállalói, ügynökei, beszállítói és licencpartnerei felelőssége az érvényes jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a felelősség felmerülését megelőző hónapban az Ön által TECH-LINGUA Bt. felé fizetett összegre korlátozódik. A korlátozások és kizárások akkor is érvényben maradnak, ha ez nem kártalanítja Önt teljes mértékben, vagy nem éri el célját.

Kártalanítás

Beleegyezik, hogy nem tartja felelősnek a TECH-LINGUA Bt.-t és vezetőségét, munkavállalóit és ügynökeit bármely kötelezettség, veszteség, kár vagy költség miatt, beleértve a jogi költségeket, amelyek valamely harmadik fél állítása, követelései, cselekedete, vitái vagy igényei mentén támadnak bármelyikükkel szemben a Portál, Honlap vagy Szolgáltatások Ön általi használatából, vagy az Ön szándékos kötelezettségszegéséből kifolyólag.

Elválaszthatóság

A jelen Megállapodásban foglalt jogok és megkötések a hatályos jogszabályok értelmében érvényesek, és szándékunk szerint olyan mértékben alkalmazhatók, hogy ne tegyék jelen Megállapodást jogtalanná, érvénytelenné, vagy nem érvényesíthetővé. Ha jelen rendelkezések bármelyike vagy a Megállapodásban foglalt bármely rendelkezés bármely része hatályos bíróság ítélete szerint törvénytelen, érvénytelen, vagy nem érvényesíthető, a felek szándéka szerint a Megállapodás fennmaradó rendelkezései képezik a megállapodásukat a jelen dokumentum tárgyára vonatkozóan, és minden fennmaradó rendelkezés vagy azok részei érvényben és hatályban maradnak.

Átruházás

A jelen dokumentumban szereplő jogait és kötelezettségeit sem részben sem pedig egészében nem ruházhatja át, bocsáthatja forgalomba, közvetítheti egyéb módon vagy delegálhatja előzetes írásos beleegyezésünk nélkül, mely beleegyezést saját belátásunk szerint, nem kötelező jelleggel adunk meg. Bármilyen ezen kereteken kívüli átruházás érvénytelen. Szabadon átruházhatunk bármilyen jogot vagy kötelezettséget, részben vagy egészben, bármely harmadik fél részére értékeink illetve részvényeink részleges vagy teljes egészének eladása esetén, vagy egy esetleges cégösszevonás részeként.

Önnek jogában áll ügyfelei és alvállalkozói számára TMLAB fiókokat létrehozni, hogy üzleti kapcsolatot létesítsen velük. Rendszerünk automatikusan értesíti az Ön által beállított elsődleges kapcsolattartó személyeket a fiók létrehozásáról, és megkérjük, hogy ellenőrizzék személyes adataikat. Ezen fiókok „Jóváhagyás függőben” címkével lesznek ellátva, és csak az Önnel való üzleti kapcsolatban használhatók.

Változtatások és kiegészítések

Fenntartjuk a jogot jelen Megállapodás, vagy annak Portálra, Honlapra és Szolgáltatásokra vonatkozó irányelveinek bármikor történő módosítására, mely jelen Megállapodás frissített változatának Honlapon történő közlésétől fogva lép hatályba. Ha így teszünk, jelen oldal alján a frissített dátumot tüntetjük fel. A Portál és a Honlap bármely ilyen módosítást követő használatával elfogadja azon módosításokat.

Jelen feltételek elfogadása

Kijelenti, hogy elolvasta jelen Megállapodást, és beleegyezik az abban foglaltakba. A Portál, a Honlap vagy ezek Szolgáltatásainak használatával beleegyezik, hogy a Megállapodás érvényes Önre nézve. Ha nem egyezik bele jelen Megállapodás feltételeibe, nem jogosult a Portál, a Honlap, vagy ezek Szolgáltatásainak használatára.

Kapcsolatfelvétel

Ha jelen Megállapodással kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A dokumentum utolsó frissítésének ideje 2019. április 2.